Scraping Camel - fráze

Fráze umožňují uživateli definovat spojení dvou a více slov, které se zpracují při analýze klíčových slov Scraping Camelem dohromady.

Co jsou fráze

Frází rozumíme klíčové slovo, které se skládá ze dvou a více slov.

Příklad fráze: Bidding Fox. Slova Bidding i Fox se v běžném jazyce vyskytují. Pohromadě však mají specifický význam. Jiný, než když stojí každé slovo zvlášť.

Další příklady frází: Google Analytics, MERGADO Pack aj.

Jak Scraping Camel zpracovává víceslovná spojení

Scraping Camel obsahuje metody, které mohou vracet víceslovná klíčová slova. Například SC_WORDS_TUPLES_COUNT či SC_WORDS_AGG_MIN_FREQ_3. V ideálním případě by víceslovná spojení odhalit měl. Pokud zadáte slovní spojení jako frází, zjednodušeně řečeno se pak toto spojení zpracovává jako jedno slovo. Tím zvýšíte pravděpodobnost, že tuto frázi v textu Scraping Camel odhalí. Částečně také oslabíte score odděleným výskytům daných slov.

Kde nastavit fráze

Na stránce Webové stránky → Nastavení → Nastavení AI elementů vespod najdete textové pole pro vložení frází. Vložit můžete více hodnot, oddělených čárkami.