Speciální atributy

V tomto příspěvku se dozvíme:

Co jsou speciální atributy?

Speciální atributy patří do slovní zásoby jazyka Element-Path. Poznáme je podle toho, že začínají vždy dvěma zavináči @@, např. @@POSITION. Speciální atributy se vážou na element a pomocí nich dokážeme rozlišovat mezi hodnotami daného elementu.

Speciální atributy, které jsou aktuálně k dispozici:

  • @@POSITION: pozice dané hodnoty vícenásobného elementu
  • @@VALUE: hodnota elementu

:information_source:  Do budoucna plánujeme přidávat několik dalších speciálních atributů.

K čemu jsou speciální atributy?

V MERGADO Editoru můžeme se speciálními atributy pracovat v podmínkách použitých v rámci cest k elementům, kde pomocí nich snadněji zacílíme na námi vybrané konkrétní hodnoty elementu (většinou vícenásobného).

Příklady použití

@@POSITION

1. Cesta IMGURL_ALTERNATIVE { @@POSITION > 1 } cílí na hodnoty elementu IMGURL_ALTERNATIVE s pozicí větší jak jedna.

2. PARAM { @@POSITION = 2 } | VAL cílí na hodnoty parametru, který je na druhé pozici.

Pro více příkladů a vysvětlení doporučujeme přečíst si samostatný příspěvek o @@POSITION.

@@VALUE

1. IMGURL_ALTERNATIVE { @@VALUE = "https://picsum.photos/200/300" } cílí na hodnotu https://picsum.photos/200/300 elementu IMGURL_ALTERNATIVE.

2. CATEGORY { @@VALUE != "Hračky" } cílí na všechny hodnoty elementu CATEGORY kromě hodnoty Hračky.

Pro více příkladů a vysvětlení doporučujeme přečíst si samostatný příspěvek o @@VALUE.