🌟 Novinky a release v MERGADU

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 22. 5. 2024 12:30 :warning:

Novinky

 • :apple: Mergado umí nový formát: Google Merchant TSV a to ve verzi pro :hungary: Maďarsko a také obecně pro :world_map: svět.
 • Pro některé formáty jsme přidali verzi pro :iceland: Island:
 • :green_apple: Nově vytvořené výběry typu počet znaků se rovná... a spol. budou nyní správně fungovat i když hodnoty elementů obsahují nové řádky.
 • :hammer_and_pick: Opravili jsme chybu v pravidle Nastavení cen za dopravu, která mohla nastat v případě nastavování cen více dopravcům najednou, když se zároveň do cen jednoho z těchto dopravců nastavovaly prázdné hodnoty.
 • :package: Úpravy okolo nedávno přidaného typu pravidla Sloučení variant:
  • Nově takovému pravidlu nelze na stránce Pravidla měnit prioritu. Sloučení variant je vždy aplikováno až po všech ostatních pravidlech.
  • Nyní lze pravidla tohoto typu importovat mezi projekty.
 • :hammer: Aplikování pravidla Datový import mohlo při použití velkých CSV souborů (sto a víc tisíc řádků) končit chybou. Toto by nyní mělo být opraveno.
 • :notebook: U některých “obecných” formátů, jako je např. Plain CSV mohl pokus o tabulkové zobrazení produktů na stránce Produkty končit chybou. Toto je nyní opraveno.
 • :inbox_tray: Ve formuláři pro editaci vlastního formátu mohla nastat chyba při předvyplnění formátu dle jiného, dříve uloženého vlastního formátu, pokud tento dříve uložený formát specifikoval zanořené elementy. Toto je nyní opraveno.
 • :candy: Na stránce Elementy mohla vzniknout chyba, pokud uživatel vícekrát po sobě klikal na tlačítko vytvoření nového elementu. Toto jsme opravili.

Platforma :wrench:

 • Uživatelé, kteří jsou vývojáři appek pro platformu Mergado Apps, v patičce levého hlavního menu nyní vždy uvidí odkaz pro snadný proklik do Mergado Developers.
 • Webhook process.apply.failed jsme přejmenovali na process.apply.failed.by_this_app, aby název lépe reflektoval chování a účel webhooku - informovat konkrétní appku o pádu aplikování pravidel způsobeným pravidlem dané appky.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

3 Likes

Nová verze Mergada

Datum a čas nasazení

středa 12. 6. 2024 12:30

Novinky

 • :stars: V průvodci vytvořením nového projektu jsou následující vylepšení:
  • :earth_africa: V krocích pro vybrání vstupního a výstupního formátu je nově rozdělení formátů dle zemí - v rámci seznamu pro konkrétní zemi jsou nejpoužívanější formáty seřazeny dle popularity, zbytek formátů je dle abecedy.
  • :hungary: Nově také při použití vstupního feedu z maďarské platformy Unas.hu kontrolujeme, zda tato služba serverům Mergada povolila přístup k vašemu feedu.
 • :star2: Mnoho novinek ve formátech a integracích :four_leaf_clover:
  • Formát Mergado XML nově podporujeme pro další země: :bulgaria: Bulharsko, :finland: Finsko, :iceland: Island, :lithuania: Litva, :latvia: Lotyšsko, :portugal: Portugalsko, :ukraine: Ukrajina, :world_map: Svět.
  • Integrace pro Facebook.com nově podporuje XML a CSV formáty pro :iceland: Island a :ukraine: Ukrajinu.
  • Podporu pro Island jsme dále přidali i k těmto integracím: Google Ads DSA, Google Merchants a Snapchat.com.
  • U formátu Zboží.cz jsme přidali podporu pro element PRICE_BEFORE_DISCOUNT (viz Specifikace | Zboží.cz).
  • Formát Zlavy.sme.sk je nyní přejmenovaný na Dovolenka.sme.sk.
  • Formáty integrací Artikul a Smartbaynenabízíme jako vstupní/výstupní formáty.
  • Pro integraci do Zoot (nově nazvaná ZOOT Marketplace) jsme přidali podporu pro další země: :slovakia: Slovensko, :croatia: Chorvatsko, :romania: Rumunsko, :hungary: Maďarsko, :slovenia: Slovinsko, :bulgaria: Bulharsko a :it: Itálie.
  • Pro Kaufland nově podporujeme země :austria: Rakousko a :poland: Polsko.
 • :green_apple: :moneybag: V případě, že e-shop přejde do vyššího fakturačního tarifu, se nově krom zobrazení notifikace v Mergadu pošle i informační e-mail majiteli e-shopu v Mergadu.
 • :game_die: Ve formuláři pro vytvoření a editaci proměnné je možnost si ze zadaného elementu (resp. ze zadané element-path), vytáhnout náhodnou hodnotu pro testování regulárního výrazu. Tato náhodná hodnota se rovněž náhodně vybírala ze vstupních či výstupních hodnot daného cílového elementu. Nově jsme přidali možnost, aby si uživatel sám rozhodl, zda se má náhodná hodnota vybírat z hodnot vstupních a nebo výstupních.
 • :notebook_with_decorative_cover: Na stránce Elementy je u jednotlivých elementů vidět počet unikátních vstupních a výstupních hodnot. V případě, kdy je element na výstupu skrytý, nicméně počet unikátních výstupních hodnot předpočítaný nemáme (Mergado je totiž počítá při exportu výstupního feedu, kam se skryté elementy ani nedostanou) a v takovém případě jsme zde mohli ukazovat staré a nepřesné číslo. Nově zde žádné číslo neukazujeme a k přesným informacím o hodnotách takového elementu se uživatel dostane až při prokliku na seznam jeho hodnot.
 • :pizza: Pravidlo Hromadné přejmenování kategorií lze nyní vytvořit pouze pokud vstupní i výstupní formát specifikuje element pro kategorii.
 • :atom_symbol: V pravidle Slučování variant jsme opravili chybu, kvůli které byl v určitém případě produkt na výstupu zduplikovaný.
 • :money_with_wings: Vylepšili jsme zobrazení faktur uživatele, kde jsme nově také přidali stránkování pro přístup k fakturám staršího data.
 • :candy: V určitém případě se mohla při stránkování produktů na stránce Produkty vyskytnout chyba. Toto jsme opravili.
 • :gift: Opravili jsme chybku, kvůli které se přihlášenému uživateli v pravém horním rohu neukazoval uživatelský avatar.
 • Další drobná vylepšení a opravy.

Může se stát, že v uvedený čas zaznamenáte drobné výpadky Mergada. Děkujeme za pochopení a trpělivost při nasazení nové verze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

4 Likes