SC_WORDS_TUPLES_COUNT - nápověda

SC_WORDS_TUPLES_COUNT je element aplikace Scraipng Camel. Obsahuje strojově vygenerovaný seznam klíčových slov. Klíčová slova jsou dvojslovná.

Příklad hodnoty SC_WORDS_TUPLES_COUNT

Příklad hodnot pro stránku https://www.bidding-fox.cz/jak-funguje-bidding (na webu zde).

Hodnoty:

cen proklik, heurece zboží.cz, množství času, manuální bidding, biddovat nabídky

Pro výstup je podstatné nastavení generování klíčových slov. V našem případě bylo toto nastavení: minimum word length 3 znaky, percentage score threshold 50 %, maximum generated keywords per method 5. K tomu pár vyloučených slov.

K čemu slouží SC_WORDS_TUPLES_COUNT

Jde o seznam dvojslovných klíčových slov oddělených čárkou. V praxi jsem ho použil jako doplněk. A to v situacích, kdy jednoslovná slova z metody SC_WORDS_COUNT byla příliš obecná. Potřeboval jsem klíčová slova delší, konkrétnější.

Tipy pro nastavení SC_WORDS_TUPLES_COUNT

Viz návod tipy pro generování klíčových slov Scraping Camel AI.