SC_WORDS_AGG_MIN_FREQ_3 - nápověda

SC_WORDS_AGG_MIN_FREQ_3 je element aplikace Scraipng Camel. Obsahuje strojově vygenerovaný seznam klíčových slov. Klíčová slova jsou víceslovná.

Příklad hodnoty SC_WORDS_AGG_MIN_FREQ_3

Příklad hodnot pro stránku https://www.bidding-fox.cz/jak-funguje-bidding (na webu zde).

Hodnoty:

cen proklik, bidding, e-shop, heurece zboží.cz, biddovat

Pro výstup je podstatné nastavení generování klíčových slov. V našem případě bylo toto nastavení: minimum word length 3 znaky, percentage score threshold 50 %, maximum generated keywords per method 5. Seznam vylučovacích slov viz náhled níže.

K čemu slouží SC_WORDS_AGG_MIN_FREQ_3

Metoda SC_WORDS_AGG_MIN_FREQ_3 vezme výsledky metod SC_WORDS_COUNT, SC_WORDS_TUPLES_COUNT a několika dalších, které nejsou dostupné v elementech Scraping Camel AI. Výsledky metod zkombinuje a vybere z nich nejlepší. Výstupem mohou být jak jednoslovná, tak víceslovná klíčová slova. V praxi patří tato metoda nyní k nejlepším, které Scraping Camel AI nabízí.

Tipy pro nastavení SC_WORDS_AGG_MIN_FREQ_3

Viz návod tipy pro generování klíčových slov Scraping Camel AI.